Holy Shift

Djaloki’s trail through the fulfillment of the Ancient Prophecies.

Posts Tagged ‘Kreyòl’

Sona nan lotel DoubleTree

Posted by djaloki on April 9, 2008

Pandan m te nan gwo lotel DoubleTree, nan vil Omaha, Nebraska, mwen we yo gen yon sona pou kliyan yo. Se yon chanm yo chofe a blok pou fe ou sue, yon fason pou elimine toksin ki anndan san ou ak ko ou, epi yon fason pou detann ou, pou lache stres ki akimile anndan sistem ou. Se yon ansyen tradisyon Zanset Amerendyen nou yo te konn fe pou rezon spirityel, pou pirifikasyon, pwoteksyon ak tretman mistik. Yo te konn fe li nan No Ewop tou. Met sou sa, pou mwen se yon remed kont fredi k ap eseye kale m, men mwen pa vle kite l genyen. Monche, m deside m pral fe yon ti kout sona, pou m remete chale anndan mwel zo m ki t ap komanse fe fresko.

Read the rest of this entry »

Posted in Djalòki's writings, Kreyòl | Tagged: , , | Leave a Comment »